Lees meer over het back-uppen van uw pc Lees meer over de beveiliging van uw pc Lees meer over de beveiliging van uw router Tabbladen

STAPPENPLAN

Zwakke, eenvoudig te raden wachtwoorden kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Een onveilig wachtwoord is makkelijker te 'kraken' door een kwaadwillende. Nog erger is het als uw wachtwoorden rondslingeren. Schrijf nooit uw wachtwoorden op en vertel ze aan niemand anders!

 

Lees onderstaande tips en volg dan het stappenplan rechts. Begin vandaag nog met veilige wachtwoorden!

 

Alle geboden informatie op deze website is objectief en onpartijdig!

 

TIPS: wat doet u NIET met wachtwoorden
1 Wees hackers te slim af en kies niet voor 'slimme vondsten' als 'W@chtw00rd'. Hackers kennen deze truckjes al lang.
   
2 Kies niet voor uw geboortedatum, geboorteplaats al of niet in combinatie met uw naam of die van uw partner. Een wachtwoord als 'Sofia1973' valt dus af!
   
3 Gebruik geen woorden uit het woordenboek. Hackers proberen wachtwoorden te raden door met slimme programma's complete woordenboeken op een wachtwoord los te laten. Daarbij worden woordenboeken gebruikt in meerdere talen en ook omgekeerde woorden. Vroeg of laat worden wachtwoorden als 'bungalow123' of 'retupmoc' altijd geraden.
   
4 Geef wachtwoorden nooit aan iemand anders, ook niet aan je beste vriend of vriendin. Zet ze ook niet in een e-mail, want e-mails kunnen onderschept worden. Schrijf je wachtwoorden bovendien niet op. Doe je dat wel, bewaar het ze dan zeker niet in de buurt van je agenda of computer.
   
5 Gebruik niet altijd overal hetzelfde wachtwoord voor. Doet u dat wel en wordt uw wachtwoord gekraakt dan kan de kwade genius meteen overal bij en heeft u het nakijken!

 


 

Bescherm u tegen dictionary attacks!

Een typisch onveilig (zwak) wachtwoord is een wachtwoord dat bestaat uit een woord uit een woordenboek. Zo'n wachtwoord kan eenvoudig gekraakt worden via een zogenaamde "dictionary attack". Bij een dergelijke 'aanval' probeert de hacker simpelweg alle woorden uit een woordenboek. Hij doet dat door duizenden woorden per seconde op het wachtwoordbestand los te laten en uw wachtwoord, gebaseerd op een bestaand woord, zal snel gekraakt worden.

 

Hoe goed is jouw wachtwoord?

  1. Hoe langer hoe beter.
  2. Gebruik kleine letters, GROTE LETTERS en c1j3r5f en !##$tekens
  3. Gebruik geen bestaande woorden maar onlogische combinaties van cijfers letters en tekens
  4. Beter een lang makkelijk wachtwoord dan een kort moeilijk wachtwoord (bijv: 7t!#23 vs neweqnalonuom)
  5. En sterk wachtwoord is goed. Meerdere zijn beter. De website waar jij jouw wachtwoord hebt aangemaakt kan gehackt worden. Zo kan jouw wachtwoord opnieuw gebruikt worden.
  6. Liever nog gebruik je "two factor" authenticatie. Dat betekent dat je niet enkel met je wachtwoord inlogt maar bijvoorld ook met een sms-code

 

GRATIS wachtwoordgenerator

Klik op onderstaande knop en u krijgt een uniek en zeer sterk wachtwoord:

Uw wachtwoord is:

Moeilijk te onthouden? Volg dan onderstaand STAPPENPLAN en maak uw eigen, makkelijker te onthouden en veilige wachtwoord!

 

U kunt ook een bezoekje brengen aan de online wachwoord generator voor uitgebreidere mogelijkheden in het aanmaken van een veilig wachtwoord.

 


 

Vijf stappen naar een veilig en sterk wachtwoord!

1

 

Zorg dat uw wachtwoord langer is dan acht tekens. Hoe langer een wachtwoord is des te moeilijker is het te raden. Een lang 'makkelijk' wachtwoord lijkt zelfs beter te zijn dan een kort moeilijk wachtwoord (zie Wachtwoord wedstrijd bewijst lang is beter theorie).

 

 

2

 

Combineer hoofd- en kleine letters, cijfers en symbolen. Maar kies geen opeenvolgende reeksen zoals '98765432' of '22222222' of bijvoorbeeld lettercombinaties van toetsen die naast elkaar op het toetsenbord staan zoals 'qwerty' of '!@#$%'.

 

Hoofd-, kleine letters, cijfers en symbolen
Kleine letters
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
 
Hoofdletters
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Cijfers
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
Symolen
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

 

 

 

3

 

A)

Bedenk een makkelijk te onthouden zin met minstens n getal en n leesteken (symbool). Bijvoorbeeld: 'Ik hou honderd keer meer van Simon dan van Arnold.'

 

B)

Neem van elk woord daarna de eerste letter en verander de getallen en leestekens. Het veilige wachtwoord luidt dan: Ih100kmvSdvA.

 

 

4

 

Wil je het echt goed doen, vervang dan nog enkele tekens door andere tekens die erop lijken. In bovenstaand voorbeeld verving ik de hoofdletter "I" door een "1", de letter "k" (van "keer") door de hoofdletter "X", de "S" door een dollarteken en de hoofdletter "A" door een apenstaartje. Het wachtwoord is dan vrijwel onherkenbaar voor anderen, maar niet voor u en ziet er als volgt uit: 1h100Xmv$dv@.

 

Vervang tekens

Vervang letter ...

door ander teken...

   
a @
b 6
c (
e &
i 1
j ]
l !
n ^
o 0
q 9
s $
x *
z 2

 

 

 

5

 

Verander uw wachtwoorden regelmatig, bijvoorbeeld elke maand.

 

 

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 04-10-2018 om 11:49 uur